VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 - Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztését támogató pályázat

Kik pályázhatnak?

A pályázat komplexitásából kifolyólag lehetőség nyílik az élelmiszer feldolgozási, továbbá borászati tevékenységekhez szorosan kapcsolódó komplex, stratégiai jelentőségű fejlesztések eszközölésére. Mindezt két célterületre bontva:

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése, amelyek
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
  • a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik a pályázó;
  • továbbá Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik.
 1. Borászati üzemek fejlesztése, amelyek
  • a kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. borászati termékeket használ fel (0806 10 90, 2204, 2209,  2307, 2308 árucsoport)
  • a kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. borászati termék előállítására, kiegészítésére, vagy tárolására irányul (2204,2209.2307,2308 árucsoport)
  • a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik a pályázó;
  • valamint Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel is rendelkezik.

A pályázaton részt vehetnek vállalkozások (vállalkozásmérettől függetlenül), valamint mezőgazdasági őstermelők, őstermelő családi gazdaságok, termelői csoportok, és szervezetek, valamint szociális szövetkezetek is.

Mire lehet pályázni?

A pályázati lehetőségen belül a TEÁOR 10 és 11 besorolás alá tartozó tevékenységekkel kapcsolódó élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatók, kivéve a TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) és a 109 (takarmánygyártás).

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület- Élelmiszer- feldolgozó üzemek fejlesztése esetén
  • Termeléshez, vagy élelmiszeripari termékek előállítását, feldolgozását elősegítő tevékenységhez szorosan kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz, vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  •  Termeléshez, vagy élelmiszeripari termékek előállítását, feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, illetve új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória alapján- teherautók és furgonok) beszerzése legfeljebb 50 millió forintig.
  • Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó beruházás (mint például víz- és szennyvízkezelési fejlesztés).
  • A kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó építmény építése, kialakítása, bővítése.

 2. célterület- Borászati üzemek fejlesztése
  • Termeléshez és borászati termékek előállítását, feldolgozását közvetlenül szolgálótevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz, vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, valamint habzó bor készítéséhez, illetve kezeléséhez és tárolásához , érleléséhez, továbbá kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése és új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint- teherautók és furgonok).
  • A kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó építmény építése, kialakítása, bővítése.
  • A pályázatban érintett borászati tevékenységhez kapcsolódó energetikai hatékonyságnövelést nem célzó beruházások (mint például borászati tartályok bevonatolása).

Megújuló energia felhasználásra irányuló beruházás mindkét célterület esetében :

  • Fűtési/ hűtési energiaigény,
  • használati melegvíz igény,
  • villamos energia igény részbeni, vagy teljes kielégítését célzó megújuló energiaforrás (napelem, napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszer) telepítése.
  • Energiafelhasználás csökkentésére alkalmas tevékenységek. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, világítási rendszerek korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Legyen 0 Ft a villanyszámla

Váltsa ki napelemmel villamos energia fogyasztását. Mi minden terhet leveszünk a válláról legyen szó pályázatírásról, a rendszer engedélyeztetéséről vagy akár a szervizelésről.

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek

 

 1. Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek, mint például licencek, szerzői jogok, szabadalmak.
 2. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek, mint mérnöki és építész díjai, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsmenti költségei.
 3. Csak abban az esetben támogatható önálló tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához, végzéséhez kapcsolódó, valamint a termeléshez, vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási- és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, ha az kizárólag a “Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatására” irányul:
  • a megvalósítás helyéül szolgáló telephely fejlesztése – térburkolat, kerítés- tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kiépítése, közműcsatlakozások kiépítése, aggregátor beszerzése, szociális és kiszolgáló helyiségek építése és korszerűsítése;
  • élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához kapcsolódó, a termeléshez, vállalatirányításhoz, illetve belső nyilvántartási- és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
  • ingatlan vásárlás (max a teljes projektméret 2%-áig).

Mekkora összegre lehet pályázni?

 • minimum 100 millió forint
 • maximum 5 milliárd forint

A támogatás mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség maximum 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség maximum 50%-a

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt  támogatás 50%-a lehet.

a1 solar-élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

Benyújtási határidők

 • Első szakasz: 2021. augusztus 18.-2021. augusztus 31.
 • Második szakasz: 2021. szeptember 1.- 2021. szeptember 14.
 • Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15.- 2021. szeptember 28.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29.- 2021. október 12.
 • Ötödik szakasz: 2021. január 12.- 2021. január 25.
 • Hatodik szakasz: 2021. január 26.- 2021. február 8.

A pályázaton belül nem támogatható tevékenységek listája

 • TEÁOR 1020 kódú tevékenységre irányuló beruházás (halfeldolgozás és tartósítás)
 • TEÁOR 109 kódú tevékenységre irányuló beruházás (takarmánygyártás)
 • ingatlan vásárlása
 • ingatlan építés, építmény bővítés, felújítás
 • új üzem létrehozása
 • mezőgazdasági erőgépek, személygépjárművek beszerzése
 • használt gépek eszközök, anyagok, illetve egyszer használatos eszközök és göngyölegek beszerzése
 • folyékony bioüzemanyag előállítása
 • 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
 • nem elszámolható költség: bérköltség, működési költség, forgóeszköz vásárlás költsége.

Jó, ha tudod!

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettség: Amennyiben a pályázó munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig (5 év) mindenképp fenntartja a bázislétszámot, amely a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma alapján számítandó.

Fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettség: a projekt megvalósításától számított 5 év.

Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitását érintő kritériumok: az adott fogyasztási hely villamosenergia-, valamint a telephelyet érintő fogyasztók együttes hőenergia fogyasztását igazolni szükséges. Mely befolyásolja a telepíteni kívánt megújuló energiát hasznosító berendezés méretét. A villamos energia hálózatba történő továbbértékesítése lehetséges, azonban a fenntartási időszak alatt az éves megtermelt elektromos energia mértéke nem haladhatja meg az adott megvalósítási hely éves energiaigényét.

Energiafelhasználás csökkenését célzó tevékenység esetén: az elvárás a 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése.

Hálózatra termelő napelemekre vonatkozóan: a szolgáltató részére benyújtott, és visszaigazolt igénybejelenőt, vagy az úgynevezett “Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” dokumentumot, mint a támogatási kérelem mellékletét be kell nyújtani!  Ezen dokumentumoknak legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátumáig meg kell lennie.

Azon építési tevékenységek esetén, melyek engedély,- vagy bejelentés kötelesek: a támogatási kérelem benyújtásához elegendő az engedélyezési folyamat elindítását igazoló dokumentumot benyújtani, az építészeti-műszaki dokumentációval együtt.

Azon építési tevékenységek esetén, melyek nem engedélykötelesek: a támogatási kérelemhez elegendő a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által kiállított tervezői nyilatkozat benyújtása. Mely nyilatkozatban egyértelműsíteni szükséges, hogy az érintett beruházás nem engedélyköteles tevékenység. A hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretein belül, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot, és az építészeti-műszaki tervdokumentációt legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges csatolni.

Milyen napelemes rendszereket ajánlunk

Közel 1000 telepített napelemes rendszer tapasztalata alapján állítottuk össze csomagjainkat. Melyeket teljesítményük alapján három különböző kategóriába csoportosítottuk:

Optimum rendszer

LONGi napelem panel

A LONGi Solar a világ legnagyobb napelem panel gyártója 2020 első negyed évétől. Éves árbevételének rendszerint 5-7%-át költi kutatás-fejlesztésre, ezzel ezen a téren is vezető helyen áll. A LONGi Solar mono PERC technológiájú napeleme magasabb hatásfokú, energiasűrűségű és energiahozamú, mint a hasonló poli technológiájú napelemek. Jobban teljesít alacsony fényintenzitás és magas környezeti hőmérséklet mellett.

GOODWE inverter

A GoodWe a világ egyik legnagyobb inverteres gyártója, fókuszukban elsősorban a megbízhatóság, a hitelesség és a felelősség áll. 2019-ig több mint 100 országban, 12 GW teljes kapacitású GoodWe invertert telepítettek már, és ez a szám mostmár a Magyarországon telepített inverterekkel is minden évben növekszik. Az SDT sorozat invertere kicsi, könnyű és könnyen telepíthető. Alkalmas kültéri és beltéri szereléshez. Csendes működést biztosít a természetes konvekciós hűtés miatt.

Prémium rendszer

napelem kalkulátor ajánlott prémium panel

Q Cells panelek

A prémium rendszer napelemeit a legmodernebb PERC cellás gyártó az 1999-ben Németországban alapított QCells adja. A cég székhelye egy akvizíció után Szöulba, Dél-Koreába került, a technológiai és innovációs központ pedig Thalheim-ben, Németországban található.

Huawei inverter

A Huawei napelemes termékeit és megoldásait több, mint 170 országban használják, segítve ezzel a világ népességének egyharmadát több, mint 30 éve. Az új SUN termékcsalád a második generációs optimalizálóval együtt magasabb hatásfokot és nagyobb energiatermelést biztosít a napelemes rendszereknek. A beépített wifi-vel és felhasználóbarát okostelefon applikációval könnyen nyomon követhető a termelés és az esetleges problémákról is azonnal riasztás érkezik.

Smart rendszer

napelem kalkulátor ajánlott smart panel

Maxim technológiás napelem panelek

Ha kémény, vezeték vagy egyéb körülmény miatt árnyékhatás is előfordulhat, esetleg több tetőre kell telepíteni egyértelműen a második generációs okos panelek jelentik a megoldást. Az optimalizálásban a kifejlesztett chipek egy új szintet hoztak létre. Ezeknél a napelemeknél már a cellasorok szintjén történik az optimalizálás. További előny, hogy a chipek integrálva vannak a napelemekbe így az utólagos okosításból való kockázat is eltűnt.

Huawei inverter

A Huawei napelemes termékeit és megoldásait több, mint 170 országban használják, segítve ezzel a világ népességének egyharmadát több, mint 30 éve. Az új SUN termékcsalád a második generációs optimalizálóval együtt magasabb hatásfokot és nagyobb energiatermelést biztosít a napelemes rendszereknek. A beépített wifi-vel és felhasználóbarát okostelefon applikációval könnyen nyomon követhető a termelés és az esetleges problémákról is azonnal riasztás érkezik.

Telepítéseink

Folyamatosan bővülő telepítéseink helyszíneit a következő térképen tekintheted meg:

Scroll to Top