VP6 pályázat

VP6-6.4.1.1-22- Lovas létesítmények fejlesztésének támogatása

Kik pályázhatnak?

Olyan Családi mezőgazdasági társaságok (CSMT), vidéki térségben működő mikrovállalkozások:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben* elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
 • CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

Olyan vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben* elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

*Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • 2018. évi CXXXIX. törvény szerint nem tartozik Budapest agglomerációjához.

 

Mire lehet pályázni?

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával. Ennek a tevékenységnek a projekt összköltségének legalább 70%-át el kell érnie.

  • Fedett lovarda: minden oldaláról zárt/zárható, felülről tetőszerkezettel ellátott, lovas pályával* rendelkező, lovaglásra, lovas oktatásra alkalmas épület/építmény, amelyben rendszeresen lovagolnak. A fedett lovarda igény szerint tartalmazhat rögzített akadályokat, látogatói teret, továbbá kialakíthatók benne a lovak elhelyezésére szolgáló bokszok is. Fedett lovarda alatt érthető olyan épület/építmény is, amelyben csupán a lentiek szerinti lovas pálya található.

  *Lovas pálya: legalább 20 méter x 40 méter méretű, edzésre és versenyzésre is használható pálya, amely alkalmas akár díjlovaglásra, fogathajtásra, voltizsálásra stb. Lovas pálya kialakítására, fejlesztésére a projekt keretében fejlesztett/épített fedett lovarda épületében van kizárólag lehetőség.

Választható tevékenységek:

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése (pl. raktár, büfé helyiség.)
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése)
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 2%.
*A pályázat benyújtásakor a rendelkezésre álló lóállományt egészen a fenntartási időszak végéig tartani szükséges!
*A korábban megkezdett beruházásokra nem igényelhető támogatás!

Legyen 0 Ft a villanyszámla

Váltsa ki napelemmel villamos fogyasztását. Minden terhet leveszünk a válláról legyen szó pályázatírásról, a rendszer engesélyezetéséről vagy akár a szervízelésről.

Mekkora összegre lehet pályázni?

Támogatás típusa:

 • vissza nem térítendő.

A támogatás összege:

 • maximum 100 millió forint.

Támogatás mértéke:

 • A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%.

Támogatáshoz igénybe vehető előleg összege:

 • minimum 50%.

Benyújtási határidők

 • I. szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.
 • II. szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
 • III. szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
 • IV. szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
 • V. szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Fenntartási kötelezettség:

 • 5 év.

A megvalóstásra vonatkozó időkorlátok:

 • A projekt fizikai befejezésének dátuma a Támogatói Okirat kiállításától számított 24 hónap.

Milyen rendszereket ajánlunk

Közel 1000 telepített napelemes rendszer tapasztalata alapján állítottuk össze csomagjainkat.

Telepítéseink

Folyamatosan bővülő

Scroll to Top