Az A1 Solar Kft. Promóciós Szabályzata

Az A1 Solar Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Szent István utca 71. levelezési cím: 1222 Budapest Méz utca 11. adószáma: 27285248-2-13; továbbiakban: Megrendelő) promóciót szervez (továbbiakban: Promóció), amelynek szabályait a jelen promóciós szabályzatban (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) határozza meg. Vállalkozó a Promóciót és annak minden feltételét – így a jelen Promóciós Szabályzatot is a www.a1solar.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) teszi közzé.

1. A Promóció 2021. szeptember 6. napja 00:00 óra és 2022. december 31. napja 24:00 óra között (továbbiakban: Promóciós Időszak) a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

2. A Promócióban történő részvétel feltételei, a Kuponok kiadásának módja:

2.1. A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakhellyel címmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Megrendelő), aki a Promóciós Időszak alatt a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázati felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) vonatkozó pályázat elkészítésére, benyújtására és a megvalósítási szakaszára vonatkozó projektmenedzsment tevékenységre szerződést (továbbiakban: Pályázatírási szerződés) köt az A1 Solar Kft-vel.
2.2. Az A1 Solar Kft.-vel szerződésben álló partnerek sorszámozott kupont adnak át a Felhívásra vonatkozó Pályázatírási szerződés megkötésekor.
2.3. A kupon értéke bruttó 150.000 Ft, vagyis a kuponon feltüntetett ár ÁFA-val együtt értendő és a rajta szereplő teljes kedvezmény összegét tartalmazza.
2.4. Amennyiben a pályázatra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a Megrendelő a szerződéskötéskor ismert Felhívás esetleges későbbi módosítása okán jogosulatlan lesz, úgy a Kupon felhasználhatóvá válik.
2.5. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásra kerül, de a Megrendelő mégsem nyer, úgy a Kupon felhasználhatóvá válik.
2.6 Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásra kerül és nyer a Megrendelő, a Kupon érvényét veszíti, a továbbiakban nem használható fel.
2.7. Az A1 Solar Kft. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megkötött Pályázatírási szerződés mellé átadásra kerülő Kupont, a napelemes kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés előtt a Promóciós Szabályzat megfogalmazottak szerint befogadja, azzal az ajánlati értéket (listaár) csökkenti.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvételére a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Megrendelő elfogadja, hogy a jelen Promóciós Szabályzat elérhető a Weboldalon, rendelkezéseiről köteles tájékozódni, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkezése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Megrendelő a Kupon átvételével, a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és egyben megerősíti, hogy a jelen Promóciós Szabályzat feltételeinek megfelel.
4. A Megrendelő a Promócióban való részvétel során a jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Vállalkozó számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Promócióból kizárhatja azt a Megrendelőt, aki jelen Promóciós Szabályzatot megszegi.
5. Kupon beváltási időszaka és módja: 2022. január 1. napja 00:00 óra és 2024. december 31. napja 24:00 óra között megrendelt háztartási kieserőmű, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer kivitelezésének teljes összegéből lehet érvényesíteni a Kupon általi kedvezményt.

5.1. A lejárt Kupon a beváltási időszak vége után nem használható fel, érvényét veszíti.
5.2. A Kupon bruttó 150 000 Ft kedvezményt biztosít a Vállalkozó Weboldalán található listaárból.
5.3. Az a1solar.hu és napelemespalyazatok.hu weboldalakon található árajánlat kalkulátor által küldött automata árajánlatok a mindenkori kedvezményekkel csökkentett árat számítják. A Kupon kedvezménye ezekből nem érvényesíthető.

6. A Kupont csak a Megrendelő vagy egyenesági rokon használhatja fel, más személyre nem átruházható.
7. A Kupon más kedvezménnyekkel nem vonható össze.
8. A Kupon egyszeri kedvezményre jogosít, egy alkalommal váltható be.
9. A Kupon többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos. A hamis vagy hamisított kupon nem jogosít kedvezményre.
10. A Kupon nem váltható át készpénzre, nem adható vissza belőle pénz. Ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül.
11. A megrongálódott/elveszett Kupon pótlása nem lehetséges.
12. A Vállalkozó nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, amelyek a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik, ide nem értve a szándékosan okozott károkért való felelősséget. A Promócióval kapcsolatos panaszok tekintetében a Vállalkozó a www.a1solar.hu weboldalon megtalálható Panaszkezelési Szabályzata szerint jár el.
13. A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bármikor szüneteltesse, megszüntesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Promóció feltételeit a Megrendelők Weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2021.09.01.

Scroll to Top