Nagyvállalati megújuló energia termelési támogatás

2022.11.02-től indul a regisztráció

A támogatásban részesíthetők köre

 • Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság a lenti TEÁOR kódok szerint
 • A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

A megújuló energia termelési beruházási támogatás célja és szempontrendszere

A támogatás megújuló energia termelésére, vagy megújuló energia termelésére és tárolására irányuló, a lenti táblázatban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.

A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:

 1. a beruházás iparága,
 2. a megtartott munkahelyek száma,
 3. a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
 4. az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
 5. a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,
 6. a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,
 7. a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,
 8. a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,
 9. a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

A támogatás mértéke

Az elszámolható költségek 45%-a vidéken, 30%-a Budapesten.

Maximum 15 millió euró.

Az elszámolható költségek köre

Kizárólag megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez és tárolásához közvetlenül kapcsolódó költségek.

A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket.

A támogatás nyújtásának feltételei

A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.

A legkisebb támogatható beruházás 500 ezer euró értékű.

A beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa.

A támogatási kérelem benyújtására az jogosult, aki a lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával.

A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a támogatás mértékéről, melyet feltételes támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

A folyósításról

 • A támogatást az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
 • A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.

A támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint

1.

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

2.

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

 

3.

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

4.

104 Növényi, állati olaj gyártása

 

5.

105 Tejfeldolgozás

 

6.

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

 

7.

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

 

8.

108 Egyéb élelmiszer gyártása

 

9.

109 Takarmány gyártása

 

10.

110 Italgyártás

 

11.

120 Dohánytermék gyártása

 

12.

131 Textilszálak fonása

 

13.

132 Textilszövés

 

14.

133 Textilkikészítés

 

15.

139 Egyéb textiláru gyártása

 

16.

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

 

17.

142 Szőrmecikk gyártása

 

18.

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

19.

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

 

20.

152 Lábbeligyártás

 

21.

161 Fűrészárugyártás

 

22.

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

23.

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

 

24.

172 Papírtermék gyártása

 

25.

181 Nyomdai tevékenység

 

26.

182 Egyéb sokszorosítás

 

27.

191 Kokszgyártás

 

28.

192 Kőolaj-feldolgozás

 

29.

201 Vegyi alapanyag gyártása

 

30.

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

31.

203 Festék, bevonóanyag gyártása

 

32.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

 

33.

205 Egyéb vegyi termék gyártása

 

34.

206 Vegyi szál gyártása

 

35.

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

36.

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

 

37.

221 Gumitermék gyártása

 

38.

222 Műanyag termék gyártása

 

39.

231 Üveg, üvegtermék gyártása

 

40.

232 Tűzálló termék gyártása

 

41.

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

 

42.

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

 

43.

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

 

44.

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

45.

237 Kőmegmunkálás

 

46.

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

47.

241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

48.

242 Acélcsőgyártás

 

49.

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

 

50.

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

 

51.

245 Fémöntés

 

52.

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

 

53.

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

54.

253 Gőzkazán gyártása

 

55.

254 Fegyver-, lőszergyártás

 

56.

255 Fémalakítás, porkohászat

 

57.

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

 

58.

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

 

59.

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

60.

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

 

61.

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

 

62.

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

 

63.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 

64.

265 Műszer-, óragyártás

 

65.

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

66.

267 Optikai eszköz gyártása

 

67.

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

68.

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

69.

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 

70.

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

 

71.

274 Villamos világítóeszköz gyártása

 

72.

275 Háztartási készülék gyártása

 

73.

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

 

74.

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

 

75.

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

76.

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

77.

284 Szerszámgépgyártás

 

78.

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

 

79.

291 Közúti gépjármű gyártása

 

80.

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

81.

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

 

82.

301 Hajó, csónak gyártása

 

83.

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

84.

303 Légi, űrjármű gyártása

 

85.

304 Katonai harcjármű gyártása

 

86.

309 Egyéb jármű gyártása

 

87.

310 Bútorgyártás

 

88.

321 Ékszergyártás

 

89.

322 Hangszergyártás

 

90.

323 Sportszergyártás

 

91.

324 Játékgyártás

 

92.

325 Orvosi eszköz gyártása

 

93.

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

94.

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

95.

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése